Giften en donaties

‘Culturele ANBI’ status voor stichting Dans voor Mij
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting  Dans Voor Mij (staat voor dans, muziek en cultuur) is actief voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Daarom hebben wij een aanvraag hiervoor gedaan. We zijn erg blij dat we deze ‘Culturele ANBI’ status van de Belastingdienst hebben ontvangen.
 
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Deze ‘Culturele ANBI’ status maakt onze stichting aantrekkelijk voor donateurs, zo kunnen we verder gaan met het aanbieden van onze gratis activiteiten. Donateurs hebben een extra belastingvoordeel als ze aan onze stichting doneren, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
 
Voor hen geldt dan een extra giftenaftrek:
- Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken;
- Ondernemingen (die onder de vennootschapsbelasting vallen), mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
 
Wilt u onze donateur zijn met uw giften? 
Onze stichting helpt alle doelgroepen uit de maatschappij, zodat niemand buiten wordt gesloten! Wij bestaan uit vrijwilligers, die zonder enige tegenprestatie ons helpen om onze activiteiten uit te voeren. Naast de hulp van onze goede vrijwilligers hebben wij giften nodig om onze activiteiten mogelijk te maken en deze verder goed uit te voeren. Indien u ook ons wilt steunen om meer mensen met onze gratis activiteiten te helpen, neem dan a.u.b. contact met ons op!

Dans Voor Mij helpt, u ook? Laten we dan elkaars krachten bundelen en deze mooie mensen helpen!

© 2017 Dans voor Mij. All Rights Reserved. Designed Ict4Free.nl