Beleidsplan en financiën


 

 

Beleidsplan & Financiële verantwoording 2022

Stichting Dans Voor Mij  

                                                                                   

Beleidsplan & Financiële verantwoording 2022

(incl. Staat van baten en lasten/ Balans en begroting 2023)

Bestandsnaam:

Beleidsplan & Financiële verantwoording 2022 St. Dans voor Mij

 

Datum opgesteld: 01-02-2023

 

Contactgegevens

 

St. Dans voor Mij:

S. Ozdemir (voorzitter);

P. Boogert (secretaris) en

M. Boekkooi (penningmeester).
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Overige gegevens:

www.dansvoormij.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 - 203 274 69

RSIN/fiscaal nr. 8575 28 658

     

 

Voorwoord

 

Sinds 2010 zet Dans voor Mij zich in voor alle mensen die om welke reden dan ook van de maatschappij geïsoleerd zijn. Sinds 25 april 2017 zijn wij een officiële stichting.

Naast onze reguliere activiteiten was 2022 een bijzonder jaar in de zin dat we een grote nieuwe doelgroep hebben mogen verwelkomen: circa 50 Oekraïense vluchtelingen zijn onderdeel geworden van onze dansfamilie. We zijn er trots op dat we er aan hebben mogen bijdragen dat zij een paar momenten per week even de nare thuis situatie hebben kunnen vergeten. Hoe magisch muziek en dans kan zijn!

We zijn een hele kleine ANBI en werven niet actief. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen moeten we het hebben van donaties en bijdragen. Onze penningmeester beheert onze inkomsten en uitgaven, vermogen hebben we niet.

Het beleidsplan dat voor u ligt geeft inzicht in onze missie, visie, doelstellingen en de financiële verantwoording over 2022. Daarnaast bevat het de opgestelde begroting voor 2023.

 

1. Beleidsplan

 

1.1 Missie en visie

Onze missie is dat iedereen die bij ons een voet over de drempel zet, zich onderdeel gaat voelen van onze dansfamilie en met zelfvertrouwen het leven tegemoet gaat. Wij laten onze doelgroep participeren in dans en cultuur om zo de eigenwaarde te vergroten en talenten te ontwikkelen die op een zinvolle manier kunnen worden ingezet in de samenleving. We houden ze vitaal en inclusief en geven ze het lef om hun identiteit te tonen in de groep en voor anderen middels optredens.

Vanuit de visie dat muziek een magisch middel is om mensen bij elkaar te brengen en in beweging te zetten hebben we diverse formules ontwikkeld. Dansen breekt dwars door generaties, culturele achtergronden, seksuele en politieke voorkeuren heen. Het is onze wens dat iedereen in de omgeving van Leiden die enigszins eenzaam is of zich op een andere manier van de maatschappij verwijderd voelt, de weg naar ons weet te vinden en zich daardoor weer inclusief voelt.

1.2 Doelgroep

Onze stichting richt zich op iedereen die om welke reden dan ook van de maatschappij geïsoleerd is, met speciale aandacht voor vluchtelingen en ouderen in verzorgingstehuizen. Onze focus ligt op Leiden en omgeving, maar ook verder daarbuiten organiseren we activiteiten.

We bereiken onze doelgroep door onze activiteiten via diverse websites kenbaar te maken, mond tot mond reclame en samen te werken met diverse partners in Leiden. Daarnaast creëren we naamsbekendheid door optredens te geven in culturele centra, buurthuizen, bibliotheken, zwembaden en overige ontmoetingscentra.

1.3 Doelstellingen en activiteiten

Vluchtelingen

Al jaren geeft onze stichting danslessen aan vluchtelingen in Den Haag. Sinds dit jaar is deze doelgroep uitgebreid met Oekraïense vluchtelingen in Leiden, Leiderdorp en Katwijk. Twee keer per week laten we ze loskomen van alle ellende thuis en kennismaken met steeds een ander aspect van de Nederlandse cultuur. Dit doen we door ze zelf te laten dansen, zich open te stellen voor elkaar en onze vrijwilligers en door ze te laten genieten van diverse optredens.

Dementerende ouderen

Eén keer per week brengen we dementerende ouderen terug in fijne herinneringen en de herbeleving daarvan in de realiteit. Onze vrijwilligers halen de ouderen op uit hun verblijfsruimte en brengen ze samen in een activiteitenhal. Daar bewegen we samen op de muziek van vroeger: in een rolstoel, op de benen of zittend op een stoel. Door oprechte aandacht en lichte aanraking komen ze in beweging en krijgen ze een lach op het gezicht. Het contact met onze vrijwilligers doet hen zichtbaar goed.

Allochtone kinderen

Veel kinderen in Leiden uit diverse wijken zoals de Slaaghwijk, de Kooi en Zuidwest zijn van allochtone afkomst. Hun ouders zijn vaak de Nederlandse taal en de cultuur niet voldoende machtig. Wij organiseren diverse activiteiten (o.a. Theater en poppenkast) waarbij we de Nederlandse taal en waarden en normen gebruiken. Dit draagt bij aan de integratie van hen in de multiculturele samenleving. Daardoor wordt het makkelijker voor hen om tussen twee culturen op te groeien/ op te voeden en te leven. De kinderen en de jongeren voelen zich veilig bij de begeleiding door onze stichting. Om hen te helpen met activiteiten begint de cyclus eigenlijk bij de families en gezinnen. Door behalve kinderactiviteiten ook familie-activiteiten te organiseren, wordt de stichting bekend bij het hele gezin zodat er vertrouwen ontstaat bij deze gezinnen. Daarnaast leren ouders en kinderen elkaar op een andere manier kennen doordat zij samen activiteiten ondernemen.

Volwassenen algemeen

Minimaal twee keer per maand organiseren we dansavonden, waarin we mensen uitdagen om zichzelf te tonen en open te stellen voor anderen. Onze vrijwilligers betrekken iedereen in de groep, waardoor een gevoel van inclusiviteit ontstaat. Met diverse dans en kunstvormen wordt geëxperimenteerd, waardoor een breder perspectief wordt gevormd.

Daarnaast enthousiasmeren we de mensen om zich zelf in te zetten als vrijwilliger bij onze andere activiteiten. Dit vergroot het zelfvertrouwen en geeft volop mogelijkheid tot sociale interactie.

1.4. Locaties

De stichting biedt haar activiteiten in diverse centrums aan (buurthuizen, bibliotheken, zwembaden en overige ontmoetingscentrums:

Locatie optredens/activiteiten

Frequentie:

The Budget Hotel (Rijndijk 96 Hazerswoude-Rijndijk)

2x per maand

Opvanghuizen Oekraïense vluchtelingen (Stationsplein 107 en Schipholweg 6 Leiden)

2x per week

Kantine atletiekbaan Leiden (Antonie Duycklaan 9a Leiden)

1x per week

Buurthuis de Kooi (Driftstraat 49 Leiden)

1x per week

Buurthuis Aquarijn (Cantharel 10 Alphen a/d Rijn)

Ad hoc

Diverse overige locaties

Ad hoc

1.5 Vrijwilligers

De activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden i.c.m. vrijwilligers. Dit gebeurt op vrijwillige basis zonder enige vorm van een vergoeding. Zonder de vrijwilligers kunnen we onze organisatiedoelen niet bereiken.

1.6 Samenwerkingen

Onze stichting werkt samen met verschillende organisaties (o.a. St. Jeugd en Jongerenwerk, Platform Jeugd Slaaghwijk, Libertas, HTIB, Power Vaders, Wijkvereniging Merenwijk, Incluzio, Buurthuis Aquarijn, Buurthuis De Merenwijk, Openbare Basisscholen, verzorgingstehuis Overrhijn, The Budget Hotel, e.o.) en de gemeente Leiden.

Stichting Dans voor Mij zet haar kennis en ervaring in om deze organisaties te ondersteunen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de stichting in sommige gevallen een coördinerende rol vervult in de wijken, waarbij de verschillende organisaties met elkaar beter samenwerken. De activiteiten die onze stichting uitvoert, worden niet door de andere organisaties aangeboden.

Daarnaast is onze stichting de een van de weinige organisatie die gratis dansoptredens, dansworkshops en danslessen aan diverse doelgroepen geeft. Wij nemen onze rol in de maatschappij heel serieus en opereren we erg proactief om op tijd mensen te kunnen helpen.

De stichting biedt dans - muziek - en culturele activiteiten aan. Door verschillende optredens te geven aan verschillende doelgroepen voldoet onze stichting aan haar maatschappelijke culturele rol.

We doen dit voornamelijk gratis aan diverse doelgroepen die geïsoleerd zijn van de maatschappij en daarnaast ook geven we gratis danslessen aan deze doelgroepen (van jong tot oud).

2. Financiële Verantwoording

 

2.1 Staat van baten en lasten

Baten

Realisatie 2022 €

Realisatie 2021 €

Baten uit donaties en bijdragen

500

200

Som der baten

500

200

     

Lasten

Realisatie 2022 €

Realisatie 2021 €

Apparatuurskosten

50

20

Drukwerkkosten

100

20

IT-kosten

100

120

Evenementkosten

100

10

Transportkosten

100

20

Overige kosten

50

10

Som der Lasten

500

200

     

Resultaat

                 -  

                 -  


Toelichting:

Door de uitbraak in 2020 van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hadden grote gevolgen voor onze stichting aangezien we onze doelgroepen live bedienen.

 

De ontwikkeling van de som der baten over 2022 ten opzichte van 2021 (corona periode) komt doordat we in 2022 meer live doen. In 2021 moesten we het vooral online doen.

De kosten in 2021 waren hierdoor ook lager dan in 2022.

 

 

2.2 Balans

Activa

2022 €

2021 €

Vaste activa

  

-  

Vorderingen en overlopende 2ctiva

-  

-  

Liquide middelen

           100

           100

 

           100

           100

     

Passiva

2022 €

2021 €

Eigen vermogen

       100

       100

Kortlopende schulden en overlopende passiva

           -    

           -  

 

           100

           100

 

Toelichting:

We zijn een hele kleine ANBI en werven niet actief. We hebben als een kleine stichting geen activa of vorderingen. We doen al onze activiteiten op diverse locaties.

Als stichting hoeven wij geen op te stellen zoals de regels van de belastingdienst dat aangeven voor kleine stichtingen die niet actief werven, maar we hebben het toch opgesteld om onze administratie transparant te houden.

2.3. Begroting 2023

Voor het komende jaar verwacht de stichting hetzelfde (vrijwillige) donaties (ad €500) te ontvangen als dit jaar. Hiermee willen we onze culturele activiteiten voortzetten zoals we het elk jaar doen.


© 2017 Dans voor Mij. All Rights Reserved. Designed Ict4Free.nl